H. V. Striamets

Nature reserve "Roztochchya", Lviv region, Yavoriv district, Ukraine
Lviv region, Yavoriv district, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House