Liudmyla Herasymchuk

Polissia National University
7, Blvd. Staryj, Zhytomyr, 10008, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House