N. A. Rahman

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House