Pavlo Nahornyi

Chernihiv Polytechnic National University
95, Shevchenko Str., Chernihiv, 14035, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House