Динамічність оптимального термічного опору стін будинків

2016;
Authors: 

Юркевич Ю. С., Довбуш О. М., Шаповал С. П., Вороняк Л./ Yurkevych Y. S., Dovbush O. M., Shapoval S. P., Voroniak L

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра “Теплогазопостачання та вентиляція”

In this paper the results of mathematical provement of economical optimal thermal resistance of a building wall are presented at condition of both heat energy and thermal renewal cost change on future. There are presented comparation of technical and economical indexes at external walls renewal at the different characteristics of enclosure constructions.
Purpose is to analyze the technical and economic factors that determine economic feasibility insulation of external walls subject to changes in the cost of heat and renewal in future.
An allocation of individual components cost of the building facade insulation by insulating materials is presented.
The dependence of different financial costs on the thickness of the insulation provided changes in the cost of heat and renewal in future is determinated.
It is determinated that the best insulation material from five considered for a given output data is polystyrene; 15-year term optimal thermal resistance increases almost 1.4 times; there is an objective need for periodic revision Ropt value and its legal approval, because it has a dynamic property.

1. ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель. Київ, Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006. – 71 с.
2. СНиП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование. – К.: ЗНИИЭП, 1996. – 64 с.
3. Скориговані тарифи на гаряче водопостачання та теплову енергію на опалення. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 107 від 13.02.2009. Додаток 2.
4. Скориговані тарифи на гаряче водопостачання та теплову енергію на опалення для населення. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 1433 від 29.12.2008. Додаток 1.
5. СНиП II-Л. 1-71 Жилые здания. – М., 1971. – 56 с.
6. Скоропуд В. Л. та ін. Енергооблік – комплексний підхід до обліку енергоресурсів // Ринок інсталяцій, 2002. – № 10. – С. 34–35.
7. Терех М. В. Облік тепла, проблеми і рішення // Ринок інсталяцій, 2001. – № 12. – С. 30–31.
8. Кінаш А. Досвід впровадження енергоощадних технологій // Ринок інсталяцій. – 2002. – № 9. – С. 32–33.
9. Тімме К., Люкінг Г., Меессен Г., Чопин Я. Теплоенергетичний потенціал у житловому господарстві Львова // Ринок інсталяційний. – 1998. – № 9. – С. 22–24.
10. Юркевич Ю., Желих В., Довбуш О. Тепло щезає через сходові клітки // Ринок інсталяцій. – 2001. – № 12. – С. 22–24.
11. Возняк О., Довбуш О., Юркевич Ю., Желих В. Завдання енергетичного аудита невиробничих об’єктів // Ринок інсталяцій. – 2002. – № 12. – С. 23–24.
12. Возняк О., Довбуш О., Юркевич Ю., Желих В. Особливості енергоаудита житлових і громадських будинків // Будинок “нуль” енергії... тому що Земля і Сонце не виставляють рахунків. – Львів: ЕКОінформ, 2009. – С. 32–35.
13. Возняк О. Т., Юркевич Ю. С., Дейнека О. В. Оптимізація теплоізоляції стін будинків. У зб. MOTROL “Motorization and Power industry in agriculture”, vol. 12 C, Сімферополь – Люблін, 2010. – С. 215–222.
14. Возняк О. Т., Юркевич Ю. С., Желих В. М. Аналіз економічних ефектів при термомодернізації будівель // Наук.-техн. збірник “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”. КНУБА, 2010. – Вип. 14. – С. 79–89.
15. Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1171 від 31.03.2015 р.