18 – 19 вересня 2018


XXV Міжнародна конференція з автоматичного управління

Aвтоматика 2018

Львів, Україна

Проблематика конференції:

  1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор
  2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
  3. Керування технічними, технологічними, біотехнічними об’єктами
  4. Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами
  5. Інтелектуальне управління та обробка інформації
  6. Мехатроніка та робототехніка
  7. Інформаційно-вимірювальні технології в автоматиці
  8. Підготовка кадрів з автоматизації та інформаційних технологій
  9. Інтернет речей та новітні технології

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявка на участь:

Заявку на участь у конференції та тези доповідей надсилати за адресою:

automations018@gmail.com

Заявка на участь подається в електронному вигляді на кожного учасника

Latest News

September, 26

РЕЗОЛЮЦІЯ

 ХХV Міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2018»

Наукові доповіді, виступи й дискусії на ...