Number 548, 2005

УДК 621.382

 

Теорія і методи проектування складних систем

Тимощук П.В., Лобур М.В.
Глобально стійка аналогова нейронна схема ідентифікації максимальних сигналів

Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П.
Проблема самоорганізації багатоагентної системи виявлення та відстеження порушників

Черкаський М.В., Мурад Хусейн Халіл.
Аналіз складності пристроїв множення

Черкаський М.В., Абдалла Саід Садек.
Структурна складність асоціативної матриці пошуку за компарандом

Мазур В.В., Фронц С.В.
Розвиток та оптимізація пасажирсько-транспортної системи міста

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Кремінь В.Т., Міюшкович Є.Г.
Деякі аспекти використання САПР «PsoC DESIGNER» при реалізації ШІ-модуляторів з високою роздільною здатністю

Чорна Н.Я., Левус Є.В., Федасюк Д.В.
Забезпечення заданого теплового режиму в мікроелектронних пристроях з використанням нейромережевих технологій

Жежнич П.І.
Організація реляційних баз даних за допомогою XML

Лобур М.В., Головацький Р.І.
КМОН інтегрований інфрачервоний детектор руху

Kowalski W., Banas М., Roman М.
The comparison of various analytic techniques of the suspensions particles size distribution from enrichment process of copper ore

Tytko A., Kowalski J.
Steering mechanical devices by computer operating systems

Методи та алгоритми проектування

Пляцек О.Є.
Ефективні алгоритми обробки вузькосмугових сигналів за допомогою однопараметричної сім'ї неперервних вейвлет-перетворень

Кравець П О.
Ігрові методи керування випадковими процесами в умовах відносних завад

Іванців Р.Д., Марікуца У.Б.
Цифровий метод вимірювання зсуву фаз

Крищук В.М., Фарафонов О.Ю., Романенко С.М., Онищенко В.Ф., Шило Г.М.
Врахування допусків і оптимізація параметрів мікросмужкових смугових фільтрів на зв'язаних лініях

Dzik Т., Mieso R.
Method of force identification in crusher parts at designing stage

Методи моделювання об'єктів проектування

Федасюк Д.В., Сердюк П.В.
Математична модель теплоелектричних процесів резисторного надпровідного обмежувача струму

Денисюк П.Ю., Теслюк В.М., Перейма М.Є.
Математична модель базової конструкції гідравлічної мікропомпи з п'єзоелектричним приводом для компонентного рівня проектування

Сидор А.Р.
Моделі надійності розгалужених симетричних систем

Нікольський Ю.В.
Модель системи прийняття рішень щодо прогнозування спрацювань захистів на електростанціях

Теслюк В.М.. Колесник К.К., Раєвський П.Ю., Панчак Р.Т.
Математична модель магнітного інтегрального мікросенсора

Пелещишин A.M.
Аналіз форм та методів взаємодії веб-сайтів

Свірідова Т.В., Корпильов Д.В.
Математична модель резонатора послідовного типу

Koloclziejczyk К.
Modelling the process of sedimentation with the use of numerical methods

Kowalski W., Zaczynski M.
Research of possibility research of counter – current and co-current multiflux sedimentation

Kowalski W., Banas M.
The various influence of changes of the suspensions concentration on the process of their sedimentation

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Макар Володимир Мирославович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Матвійків М.Д.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Макар В.М.

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 35 засідання від 1.03.2005 р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.