Volume 6, Number 1, 2024

In this Number

(23 papers)
Mykhaylo Melnyk, Roman Vynarovych, Yurii Hasiuk, Mykhailo Shvarts
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2024.01.117
117-126
Mykhaylo Andriychuk, Bohdan Karkulovskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2024.01.199
199-208
Vira Oksentyuk, Kostiantyn Kolesnyk, Andrii Kushnir, Bohdan Kopchak
DOI: https://doi.org/10.23939/cds2024.01.224
224-231