Спеціалізована ЕОМ з табличним інтерпретатором команд

Автори: 
Глухов В.С., Заїченко Н.В., Маковей В.Г.

Описані принципи модернізації апаратної частнини процесорного ядра спеціалізованої обчислювальної системи (СОС) із збереженням її програмного забезпечення. При модернізації були змінені типи центрального процесора та співпроцесора, внаслідок чого помінялися їхні системи команд, але записане до ПЗП СОС програмне забезпечення залишилося незмінним.

1. Микро-ЭВМ МС12101М. Технические условия ОЦ3.059.104 ТУ. 1987. 2. Глухов В.С., Заїченко Н.В. Зменшення апаратних витрат при реалiзацiї мiкропрограмних пристроїв // Вісн. ДУ "Львівська політехніка". № 1. 1998. 3. Бальмич В.Н., Кройчик Г.В., Крол С.М., Палий О.Г., Фелезюк Р.В. Семейство кросс-систем ПОМпА. Микропроцессорные средства и системы, 1990. № 4. 4. Бальмич В.Н., Воронов О.М., Крол С.М., Ларін А.Г. Технологія розробки програмного забезпечення мікропроцесорних систем управління з застосуванням програмно-апаратних засобів ЛІК // Тез. ІІ української конф. з автоматичного регулювання “Автомат – 95”. 5. В.Н.Бальмич, О.М.Воронов, С.М.Крол, А.Г.Ларін. Комплекс програмно- апаратних засобів ЛІК для розробки програмного забезпечення мікропроцесорних систем управління // Тез. допов. І міжн. наук.-техн. конф. “Математичні моделі в електротехніці і електроенергетиці”. 1995. 6. Аронов В.Б., Глухов В.С., Деревенко Я.К., Заиченко Н.В., Федуняк С.Ф. Одноплатный арифметический процессор, подключаемый к магистрали ГОСТ 26765.51-86 и средства обеспечения его серийного производства // Тез. докл. 1-ой научно-техн. конф. НПО "Фазотрон". Москва, 19-21 сентября 1989. 7. Глухов В.С., Заиченко Н.В. Арифметический спецвычислитель с кэш-памятью команд // Тез. докл. 29-ой научно-техн. конф. НПО "Антей" Москва, 1990. 8. Intel386EX Embedded Microprocessor User’s Manual. Intel Corporaton 1996. 9. Intel387SX Math Coprocessor. Order Number: 240225- 009. Intel Corporation. 1992.