Method of Adc’s Nonlinearity Correction Based on High Voltage Source

Authors: 

Kochan R., Kochan O., Klym H., Goc N.

Національний університет “Львівська політехніка”,

  1. кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
  2. кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
  3. кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

There is developed method of testing points generation for identification and correction of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on averaging all voltages of multi-resistors voltage divider, which is powered by reference voltage source with output voltage higher than range of tested ADC. It is investigated influence of resistors’ error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for proposed method.

1. The measurement, instrumentation, and Sensors Handbook / ed. john g. webster, crc press, 1999. 2. Fowler K. Part 7: analog-to-digital conversion in real-time systems // IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. 2003. vol. 6. issue 3. P. 58–64. 3. Kester W. Which ADC Architecture Is Right for Your Application? // Analog Dialogue. – 2005. – Vol. 39. – № 2. – Р.11–19 [Електронний ресурс] – Режим доступу url: http://www.analog.com/library/ analogdialogue/archives/39-06/architecture.pdf). 4. 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with 2 Analog Input Channels - AD7714 Data Sheets [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/adconverters/ad771... product.html. 5. Кочан Р.В. Використання АЦП для вимірювання за методом заміщення // Український метрологічний журнал. – Харків. – 2010. – № 3. – С. 11–16. 6. Кочан Р. В. Прецизійні аналого-цифрові перетворювачі з бездемонтажною метрологічною самоперевіркою: монографія / Р. В. Кочан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 252 с. 7. Кочан Р. В., Кочан О. В., Клим Г. І. Метод коригування нелінійності дводіапазонних АЦП з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги // Вісник Національного університету Львівська політехніка “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів. – 2013. – № 773. – С. 59 – 63. 8. Кочан Р., Клим Г., Гоц Н. Метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП з ітераційним використанням багаторезисторного подільника напруги // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів. – 2014. – № 75. – С. 11–18. 9. Кочан Р. В., Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є. Комбінований метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП // Вісник Національного університету Львівська політехніка “Автоматика, вимірювання та керування”. – Львів. – 2014. – № 781. – С. 68–73. 10. ДСТУ 3744-98. Перетворювачі вимірювальні напруги та струму цифрові. Загальні технічні умови. Чинний від 01.07.2000 – К.: Держстандарт україни, 1998. – 10 с. 11. AD584: Pin Programmable Precision Voltage Reference (Електронний ресурс) – http://www.analog.com/en/references/voltage-references/ad584/products/pr....