PHYSICAL AND CHEMICAL STUDIES OF MONTMORILLONITE-ENRICHED CLAY FROM THE OUTSKIRTS OF KHMELNYTSKYI

2022;
: 5-15
1
Lviv Polytechnic National University
2
Іnstitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The X-ray diffraction and complex thermal analysis show that the fraction of clay with the particle size ≤ 0.5×10–6 m from the Khmelnytskyi region is represented by the Ca–Mg-form of ferric-type montmorillonite. The mineral’s interlayer spacings are partially intercalated with natural organic matter. Based on the results of the photocolorimetry studies of the methylene blue dye sorption, the montmorillonite exchange capacity was defined and confirmed by thermogravimetric data. In terms of the dominant mineral’s ability to form organo-mineral complexes, it is recommended that studied clay be used for the environmental purposes as an engineering method of landfill protection against leachate by installing imprevious screens on these landfills.

 1. Bergaya F., Lagaly G. (2013). General Introduction: Clays, Clay Minerals, and Clay Science. Bergaya F., Lagaly G. (Eds). Development in Clay Science. (pp. 1-19). The Netherlands: Elsevier https://doi.org/10.1016/B978-0-08-098258-8.00001-8. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-098258-8.00001-8
 2. M. F. Brigatti, E. Galan, B. K. G.Theng (2006). Structures and Mineralogy of Clay Minerals. Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly G. (Eds). Handbook of Clay Science. (pp. 309-377). Amsterdam: Elsevier DOI: 10.1016/S1572-4352(05)01002-0 https://doi.org/10.1016/S1572-4352(05)01002-0
 3. Lagaly G., Ogawa M., De'ka'ny I. (2006). Clay Mineral Organic Interactions. Bergaya F., Theng B. K. G., Lagaly G. (Eds). Handbook of Clay Science. (pp. 309- 377). Amsterdam: Elsevier DOI: 10.1016/S1572- 4352(05)01010-X. https://doi.org/10.1016/S1572-4352(05)01010-X
 4. Rajkiran R. T., Kartic C. K., Upendra N. (2008). Synthesis and characterization of novel organo- montmorillonites. Applied Clay Science. 38, 203-208. DOI: 10.1016/J.CLAY.2007.05.008 https://doi.org/10.1016/j.clay.2007.05.008
 5. Dudar T. V., Buhera S. P., Kadoshnikov V. M., Zlobodenko B. P. (2009). Barierni vlastyvosti pryrodnykh hlynystykh mineraliv. Visnyk NAU, 1, 56-60. DOI: 10.18372/2306-1472.38.1662 (in Ukrainian). https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1662
 6. Krasinskyi Volodymyr, Suberlyak Oleh, Ko- chubei Viktoria, Jachowicz Tomasz, Dulebova Ludmila, Zemke Viktoria.(2020). Nanocomposites based on polyamide and montmorillonite obtained from a solution. Advances in Science and Technology Research Journal. 14(3), 192-198. DOI: 10.12913/22998624/122297 https://doi.org/10.12913/22998624/122297
 7. V. Mittal, V. Herle. (2008). Physical adsorption of organic molecules on the surface of layered silicate clay platelets: A thermogravimetric study. Journal of Colloid and Interface Science, 327(2), 295-301. DOI: 10.1016/J.JCIS.2008.08.036 https://doi.org/10.1016/j.jcis.2008.08.036
 8. Yaremchuk Ya. V., Kochubei V. V., Zinchuk I. M., Malovanyi M. S. (2020). Osoblyvosti mineralnoho skladu hlyn Volyno-Podillia (okolytsi m. Khmelnytskyi). Novitni problemy heolohii, materialy naukovo- praktychnoi konferentsii (prysviachenoi V. P. Makry- dinu). Kharkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I.S. (in Ukrainian) (in Ukrainian).
 9. Milner H. B. (1968). Petrographiya osadoch- nych porod. Vol. 1 Metody issledovaniya osadochnych porod. Moskva: Nedra (in Russian).
 10. Moore D. M., Reynolds R. C., Jr. (1997). X- Ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. New York: Oxford University Press.
 11. BSD-2 (2016). PyXRD: A Model for the Simulation of 1-Dimensional X-Ray Diffraction Patterns of Disordered Layered Minerals. Software Manual. Boston, USA.
 12. Tarasevich Yu. I., Ovcharenko F. D. (1975). Adsorbcziya na glinisty'kh mineralakh. Kiev: Naukova dumka (in Ukrainian).
 13. Yaremchuk Ya., Hryniv S. (2013). Vplyv orhanichnoi rechovyny na sklad ta genezu hlynystykh mineraliv vidkladiv kamianoi soli Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 162- 163(1-2), 60-70. Retrieved from http://iggcm.org.ua/wp- content/uploads/2015/10/Intern_ukr_13_1-2.pdf  (in Ukrainian).
 14. Yaremchuk Ya., Kochubei V. (2010). Osoblyvosti termichnoi dehidratatsii hlynystykh mineraliv Badenskykh hipsiv iz karieriv shchyrets i pisky. Mineralohichnyi zbirnyk, 60(2), 106-115. Retrieved from http://old.franko.lviv.ua/faculty/geology/Science/Mi neralogy/Mineralogy-2010_2.html (in Ukrainian).
 15. Logvinenko N. V. (1984). Petrografiya osa- dochnyh porod. Moskva: Vysshaya shkola (in Russian).
 16. Giniyatullin K. G., Shinkarev A. A. (ml.), Shinkarev A. A., Krinari G. A., Ly'gina T. Z., Gubajdul- lina A. M., Suchkova G. G. (2010). Svyazy'vanie organi- cheskogo veshhestva v ustojchivuyu k okisleniyu formu pri vzaimodejstvii glinisty'kh mineralov s rastitel'ny'mi ostatkami. Pochvovedenie, 1, 1249-1264. Retrieved from https://kpfu.ru//staff_files/F1365731351/pochvoved enie_2010_1.pdf (in Russian).
 17.  Pansu M., Gautheyrou J. (2006). Handbook of Soil Analysis. Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Berlin, Heidelberg - New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-31211-6
 18. Kukovskij E. G. (1966). Osobennosti stroeniya i fi'ziko-khimicheskie svojstva glinisty'kh mineralov. Kiev: Naukova Dumka (in Ukrainian).
 19. Goryushkin V. V. (2005). Tekhnologicheskie svojstva bentonitov paleoczena Voronezhskoj anteklizy' i vozmozhnosti ikh izmeneniya. Vestnik Voronezhskogo universiteta.    Geologiya,    1,    166-177.    Retrieved from http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/heologia/2005/01/gor ushkin.pdf (in Russian).
 20. Honchar O. M. (2019). Modyfikuvannia poverkhni montmorylonitu olihouretanom, shcho mistyt funktsionalni aminohrupy. Khimiia, fizyka ta tekhnolohiia poverkhni, 10(1), 87-93. DOI:10.15407/HFTP10.01.087 (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/hftp10.01.087
 21. Olkhovyk O. I., Biletskyi A. A. (2019). Tekhnolohiia budivnytstva hidrotekhnichnykh vodohospo- darskykh ta pryrodookhoronnykh sporud. Rivne: NUVHP (in Ukrainian).
 22. Holets N. Iu., Malyk Yu. O., Chaika O. H. (2012). Doslidzhennia vplyvu osnovnykh chynnykiv na filtruvalni vlastyvosti hlynystykh materialiv protyfil- tratsiinoho ekrana polihona TPV. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 726, 243-248. https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2433 (in Ukrainian).