STRENGTH PROPERTIES OF ELASTIC DENTAL MATERIALS ON THE BASE OF MODIFIED POLYACRYLATES

2022;
: 191-195
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

A comparative analysis of the strength properties of hydrogel composition and implants made of polymethylmethacrylate was conducted. Based on polyvinylpyrrolidone and 2- hydroxyethyl-methacrylate including additives of hydrophobic monomers a composition for making soft lining have been proposed. The adhesion strength (tension) of elastic materials bond by the method of “shear” and “breakaway” was studied. It was determined that adhesive strength values of hydrogel composition are quite high. It makes possible applying the composition as cover layer for the removable dentures basis.

 1. León B. L., Del Bel Cury, Garcia Rodrigues R. C. (2005). Water sorption, solubility, and tensile bond strength of resilient denture lining materials polymerized by different methods after thermal cycling. J. Prosthet Dent., 93, 3, 282-287. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2004.11.014
 2. Leshuk S. Ye., Vovk Yu. V. (2006). Klinichni pitannya zastosuvannya pokrivnih proteziv u suchasnij ortopedichnij stomatologichnij praktici. Ukrayinskij stomatologichnij almanah, 5, 48-51. https://dental- almanac.org.
 3. Babaeva P. R. (2011). Harakter i uroven zabolevaemosti slizistoj obolochki, kraevogo parodonta, tvy- ordyh tkanej zubov pri razlichnyh vidah i metodah izgo- tovleniya ortopedicheskih konstrukcij. Visnik stomatologiyi, 1, 64-66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSL_2011_1_20.
 4. Leshuk Ye. S. (2014). Porivnyalna ocinka funkcionalnoyi pridatnosti povnih znimnih plastinkovih proteziv z ta bez elastichnih pidkladok. Novini stomatologiyi, 2, 79, 51-55. http://dentalnews.com.ua.
 5. Sapronova O. N., Trezubov V. V. (2012). Otda- lennyie rezultatyi ortopedicheskogo lecheniya s'emnyimi zubnyimi protezami s myagkoy podkladkoy. Institut Stomatologii, 1, 58-59. https://instom.spb.ru/catalog/article
 6. Chladek G. (2011). Antifungal activity of denture soft lining material modified by silver nanoparticles-a pilot study. Acta Bioeng Biomech, 12, 4735-4744. https://doi.org/10.3390/ijms12074735
 7. Strelkovskiy K. M., Vlasenko A. Z., FIlIpchuk Y. S. (2004). Zubotehnichne materiailoznavstvo. Kуiv. https://lma. edu.ua › uploads
 8. Trezubov V. N., Shteyngart M. Z., Mishnev L. M. (2017). Ortopedicheskaya stomatologiya: prikladnoe mate- rialovedenie. Moskva. https://obuchalka.org/2011042054532
 9. Akin H., Tugut F., Mutaf B., Akin G., Ozdemir A. K. (2011). Effect of different surface treatments on tensile bond strength of silicone-based soft denture liner. Lasers Med. Sci., 26, 6, 783-788. https://doi.org/10.1007/s10103-010-0825-6
 10. Kulkarni R. S., Parkhedkar R. (2011). The effect of denture base surface pretreatments on bond strengths of two long term resilient liners. J. Adv. Prosthodont, 3, 1, 16 https://doi.org/10.4047/jap.2011.3.1.16
 11. Zhang H., Fang J., Hu Z., Ma J., Han Y., Zhang H. (2010). Effect of oxygen plasma treatment on the bonding of a soft liner to an acrylic resin denture material. Dent Mater J., 29, 4, 398-402. https://doi.org/10.4012/dmj.2009-124
 12. Madan N., Datta K. (2012). Evaluation of tensile bond strength of heat cure and autopolymerizing silicone- based resilient denture liners before and after thermocyclingIndian. J. Dent Res., 23, 1, 64-68. https://doi.org/10.4103/0970-9290.99041
 13. Mutluay M. M. (2008). A prospective study on the clinical performance of polysiloxane soft liners: one-year results. Dent Mater J., 27, 3, 440-447. https://doi.org/10.4012/dmj.27.440
 14. Skorokhoda V., Semenyuk N., Melnyk Yu., Suberlyak O. (2009). Hydrogels penetration and sorption properties on the substances release controlled processes. Chem.& Chem. Technology, 3, 2, 117-121. https://doi.org/10.23939/chcht03.02.117
 15. Zemke V. M., Chopik N. V., Klim Yu. V. (2016). Vpliv mіneralnih napovnyuvachіv na adgezіynі vlastivostі gіdroksimetakrilatnih kompozitsіy z polіvіnіlpіrolіdonom. Vіsnik NU "Lvіvska polіtehnіka": Hіmіya, tehnologіya re- chovin ta уih zastosuvannya, 841, 366-370. https://ena. lpnu.ua/handle/ntb/34418
 16. ІSO 6922:1987. Adhesives - Determination of tensile strength of butt joints.
 17. ISO 527-2:2012. Plastics - Determination of tensile properties.
 18. Suberlyak O. V., Bashtanik P. I. (2015). Tehnologiya pererobki polimernih ta kompozitsiynih materialiv. Lviv, https://studfile.net/preview/5201142
 19. Suberlyak O. V., Skorohoda V. Y., Semenyuk N. B., Melnik Yu. Ya. (2015). Materiali biomedichnogo priznachennya na osnovi (ko)polimeriv polivinilpirolidonu. Lviv. https://vlp.com.ua/node/13933