Interrelation of institutional and economic components of the government regulation mechanism of the development of corporations in Ukraine

Authors: 

L. Olifirenko

Improvement of the institutional mechanism of government regulation of the development of corporations is considered as a function of the state which forms the foundation of the institutional environment for the development of society as a whole.

  1. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1130 від 12.09.2011 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п.
  2. Концепція загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості України на період до 2020 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-р.
  3. Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект [Текст] : монографія / Л. Д. Оліфіренко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. — С. 85–92.
  4. Федулова Л. І. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України [Текст] / за ред. Л. І. Федулової. — К. : УкрІНТЕЛ, 2007. — С. 743–466.
  5. Олифиренко Л. Д. Основополагающие детерминанты государственной политики регулирования развития промышленных корпораций / Л. Д. Олифиренко // Современные технологии управления [Электронный ресурс]. — 2013. — № 09 (33). — Режим доступа : http://sovman.ru/all-numbers/archive-2013/september2013/item/188- 03-33.html.
  6. Оліфіренко Л. Д. Інституціональна політика держави щодо розвитку корпоративних структур: алгоритм вибору / Л. Д. Оліфіренко // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. — 2012. — № 12. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua.
  7. Оліфіренко Л. Д. Механізми реалізації інституціональної політики держави у розвитку корпоративних структур промисловості / Л. Д. Оліфіренко // Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. — 2012. — № 11. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua.
  8. Оліфіренко Л. Д. Механізми формування та вибору стратегії інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур / Л. Д. Оліфіренко // Економіка та держава [Текст]. — 2012. — № 11. — С. 111–114.
  9. Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України [Електронний ресурс] : аналіт. доп. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/1011_dop.pdf.
  10. Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення [Електронний ресурс] : аналіт. доп. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/1011_dop.pdf.