Organizing Committee

CHAIRMAN

Zenoviy Blikharskyi

 

MEMBERS

Khrystyna Sobol

Orest Vozniak 

Petro Kholod

Vasyl Zhelykh

Khrystyna Myroniuk

Yaroslav Blikharskyy

Roman Khmil

Pavlo Vegera

Yurii Furdas

Taras Markiv

Khrystyna Kozak

Stepan Shapoval

Lesiia Vovk

Oleksii Hunyak