The Condition of the Polish Residential Housing Market in 2015–2016

2016;
: pp.7-15
Authors:
1
Wielkopolska higher Scool of Social Sciences and Economics in Sroda Wielkopolska

The building sector is one of the key sectors of the national economy. The article presents a general condition of the residential building market in Poland. In the course of the discussion it is emphasised that the sector depends on the absorption of the EU funds as well as the direction set out by the concept of sustainable building. Among other things, the article also provides the data regarding the development of residential housing in the specific voivodeships, the number of building permits issued and the (PMR) Construction Climate Index. Finally, the influence of the building sector on the development of the Polish economy is explicitly marked.

1. Czarnecki, L.& Kaproń, M. (2012). Budownictwo przyszłości ≡ zrównoważone budownictwo .Materiały Budowlane, 1.
2. Czarnecki, L.& Paszkowski, Z. (2015). Utrzymanie budynków i rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju . XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji .Szczyrk.
3. Piasecki, M. (2010). Metoda oceny budynku pod kątem zrównoważonego rozwoju. Materiały Budowlane, 5.
4. Pabian, A. (2012). Budowlany proces inwestycyjny w koncepcji sustainability. Przegląd Budowlany,10.
5. Kowalska, M. (2016). Efekty budownictwa mieszkaniowego w 2015 r. Materiały budowlane,2.
6. Ruch budowlany w 2015 roku (2016). Informator Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.Materiały Budowlane, 4.
7. Wielgo, M. (2016). Co się dzieje z budownictwem? Retrieved from http://www.inzynierbudownictwa.pl/wydarzenia,o_tym_sie_mowi,artykul,co_s...
8. Kwiatkowska, M. (2016). Rekordowe budowy/ Dziennik Gazeta Prawna, 187 (4334).
9. Kobylar,z J. (2016). Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2016 roku,  11.
10. Tomczak, B. (2016). Rok 2017 – wyzwanie dla branży budowlanej? Builder, 12 (233).
11. Sosna, B. (2016). Rok dobrych prognoz. Builder, 12(233).