Volume 1, Number 2, 2016

In this Number

(13 papers)

Iryna Koval, Liliya Shevchuk

Alexander Glushkov, Timur Safranov, Olga Khetselius, Georgy Prepelitsa,Yuliya Bunyakova, Nataliya Bykowszczenko

Alexander Glushkov, Timur Safranov, Olga Khetselius, Anna Ignatenko, Vasily Buyadzhi, Andrey Svinarenko

Leonid Ulyev, Stanislav Boldyryev, MihailVasilyev, Temirkhan Zebeshev, Alisher Khusanov

Vira Sabadash, Jaroslav Gumnitsky, Galyna Tyzrbir