Volume 1, Number 2, 2016

In this Number

(13 papers)
Iryna Koval, Liliya Shevchuk
Alexander Glushkov, Timur Safranov, Olga Khetselius, Georgy Prepelitsa,Yuliya Bunyakova, Nataliya Bykowszczenko
Alexander Glushkov, Timur Safranov, Olga Khetselius, Anna Ignatenko, Vasily Buyadzhi, Andrey Svinarenko
Leonid Ulyev, Stanislav Boldyryev, MihailVasilyev, Temirkhan Zebeshev, Alisher Khusanov
Vira Sabadash, Jaroslav Gumnitsky, Galyna Tyzrbir