MULTISPECTRAL ECOLOGICAL CONTROL OF BIOMASS OF PHYTOPLANKTON IN AQUEOUS MEDIA IN SITU USING A QUADROCOPTER

EP.
2018;
: pp.133-138
1
Vinnytsia National Technical University
2
Vinnytsia National Technical University

The aim of the work is to improve the method and means of multi-spectral ecological control of phytoplankton biomass in water environments in situ using a quadrocopter with a multi-spectral camera. The instrumental and methodological errors of indirect measurements of phytoplankton biomass in the near-surface layer of the aquatic environment using the developed means of environmental control have been analyzed.

[1] Krajnjukov O. M.: Molodyj vchenyj, 2016, 3, 300. (in Ukrainian)
[2] Petruk R. V., Pohrebennyk V. D., Kvaternyuk S. М. et al.: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Bulgaria, Albena 2016, 597. http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2016.70858

[3] Martsenyuk V., Petruk V. G., Kvaternyuk S. M. et al.: 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016), Korea, Gyeongju 2016, 988. http://dx.doi.org/10.1109/ICCAS.2016.7832429
[4] Petruk V., Kvaternyuk S., Yasynska V. et al.: Proc. SPIE, 2015, 9816, 98161N. http://dx.doi.org/10.1117/12.2229202
[5] Petruk V., Kvaternyuk S., Kozachuk A. et al.: Proc. SPIE, 2015, 9816, 98161Q. http://dx.doi.org/10.1117/12.2229343
[6] Petruk V., Kvaternyuk O., Kvaternyuk S. et al.: Proc. SPIE, 2015, 9816, 98161H. http://dx.doi.org/10.1117/12.2229034
[7] Shuhostanov V. K., Vedeshin L. A., Cybanov A. G.: Pjataja jubilejnaja otkrytaja Vserossijskaja konferencija “Sovremennye problemy distancionnogo zondirovanija Zemli iz kosmosa”, Russia, Moscow 2007, 243. (inRussian)
[8] Kvaternyuk S.: Visnyk Vinnycjkogho politekhnichnogho instytutu, 2017, 1, 15 . (in Ukrainian)
[9] Kvaternyuk S.: Optyko-elektronni informacijnoenerghetychni tekhnologhiji, 2016, 2, 57. (in Ukrainian)
[10] Petruk V. G., Kvaternyuk S. M., Petrova O. A.: 3-ij Mizhnarodnyj konghres “Zakhyst navkolyshnjogho seredovyshha. Energhooshhadnistj. Zbalansovane pryrodokorystuvannja”, Ukraine, Lviv 2014, 44. (in Ukrainian)
[11] Kvaternyuk S.: Visnyk Vinnycjkogho politekhnichnogho instytutu, 2017, 6, 26. (in Ukrainian)
[12] CMS: Multi-spectral camera. Product Manual [Electronic resource]. URL: https://www.silios.com.
[13] Stathaki T.: Image fusion: algorithms and applications. Academic Press, New York 2008.
[14] Bulatov V. N. Elementyi i uzlyi informatsionnyih i upravlyayuschih sistem (osnovyi teorii i sinteza), GOU VPO OGU, Orenburg, 2002, 200. (in Russian)
[15] Denisenko V.: Sovremennye tehnologii avtomatizacii, 2012, 1, 92. (in Russian)