SOLAR POWER STATION AS A «GREEN KEY» CERTIFICATION FACTOR

EP.
2019;
: pp.97-103
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The analysis of the negative impact of classical tourism on the environment elements is made.  The generalized criteria for the eco-hotel and the environmental certification requirements of the Green Key Global Hotels are given. The calculation and selection of component parts of the network power station for the Derenivska Kupil apartment-hotel were carried out. The energy efficiency of the proposed solution is proven.

[1]  UNEP and UNESCO (1993). Managing Tourism in World Heritage Sites.
[2]  Kubai D. Ekolohichni aspekty suchasnoho rozvytku turyzmu. // Visnyk Lviv. Un-tu. Seriia mizhnarodni vidnosyny. – 2008. – Vypusk № 24. – S.142-146.
[3] Kyfiak V.F. Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini.// Chernivtsi: Knyhy-KhKhI, – 2003.– 300 s.
[4] Dmytruk O.Iu. Ekolohichnyi turyzm: Suchasni kontseptsii menedzhmentu i marketynhu// K.: Alternatyva, – 2004. – 192 s.
[5] Prohrama OON z navkolyshnoho seredovyshcha (UNEP) – 2001// Rezhym dostupu: https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/index.html
[6]  IUCN The World Conservation Union (1996). Tourism, Ecotourism and Protected Areas.
[7]  Poniattia i kryterii eko-hoteliv // Rezhym dostupu: 
  https://www.ukessays.com/essays/tourism/criteria-for-eco-hotel-tourism-e....
[8]  Milinchuk O.V. Perevahy ekolohichnoi sertyfikatsii hoteliv v Ukraini. // Menedzhment v innovatsiinomu rozvytku ekonomiky: problemy ta perspektyvy. S. 322- 323
[9]  Dudiuk D.L., Mazepa S.S. Netradytsiina enerhetyka: osnovy teorii ta zadachi. Navchalnyi posibnyk. — Lviv: Mahnoliia 2006, — 2008. — 188 c.
[10]. Pryroda Zakarpatskoi oblasti / Za red. K.I. Herenchuka. — Lviv: Vyshcha shkola. Vyd-vo pry Lviv. un-ti,  1981. — 156 s.
[11]Onlain-kataloh internet-mahazynu «Ekotekhnik»// Rezhym dostupu:  https://ekotechnik.ua/ukr/oborudovanie/
[12] Onlain-kalkuliator rozrakhunku soniachnykh elektrostantsii IBC SOLAR // Rezhym dostupu:  https://powercalculator.ibc-solar.com/.