Volume 5, Number 1, 2020

In this Number

(10 papers)
Myroslav Malovanyy, Oksana Ilyash, Oleksiy Povzun, Oleg Stepanets, Tatiana Serga, Oksana Gubar, Volodymyr Serdyuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.01.019
pp.19-29
Oleh Nahurskyy, Myroslav Malovanyy, Serhiy Synelnikov, Ivan Tymchuk, Galyna Krylova
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.01.035
pp.35-38
Oleksandr Moroz, Zoryana Tartachynska, Tetiana Korliatovych, Ivan Pokotylo
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.01.039
pp.39-43
Olena Popovych, Nataliya Vronska, Yuriy Yatchyshyn, Jaroslava Zaharko
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.01.050
pp.50-57