Volume 6, Number 3, 2021

In this Number

(9 papers)
Inesa Loyeva, Salem Rabeea Bazar, Oleksii Burhaz, Olena Vladymyrova
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.03.130
pp.130-134
Yelizaveta Chernysh, Vladimir Shtepa, Igor Roy, Viktoriia Chubur, Polina Skvortsova, Anastasia Ivlieva, Dmitry Danilov
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.03.135
pp.135-144
Valeriy Mykhaylenko, Ruslan Havryliuk, Mykola Blyzniuk, Mait Kriipsalu, Michael Hoffmann, Gintaras Denafas, Anastasiia Sholokhova, William Hogland, Nataliia Nauchu, Dmytro Gulevets
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.03.154
pp.154-167
Mariia Korbut, Myroslav Malovanyy, Kateryna Petrushka, Wojciech Lutek
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.03.168
pp.168-173
Margaryta Radomska, Victoria Kovalska, Titilope Grace Oyewole
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.03.174
pp.174-180
Oleg Mandryk, Lubomyr Poberezhny, Liubov Poberezhna, Oksana Maniuk, Mykhailo Maniuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.03.188
pp.188-194