Проблематика

 1. Інформатизація діяльності ВНЗ
  • Створення та розвиток ІТ- структури навчального закладу
  • Інформаційні системи супроводу навчальної та наукової діяльності в університеті
  • Створення та впровадження освітніх сервісів
  • Навчальні портали
 2. Інноваційні комп’ютерні засоби навчання
  • Методологія дистанційного навчання
  • Розробка електронних дисциплін
  • Розроблення інноваційних засобів дистанційного навчання
  • Створення віртуальних тренажерів
  • Електронні навчальні видання: технології, методології створення
  • Стандартизація дистанційних курсів
  • Застосування онлайн-семінарів (вебінарів), відеолекцій в навчальному процесі.
  • Створення та використання відкритих електронних навчальних ресурсів
 3. Створення та використання відкритих онлайн ресурсів в навчальному процесі ВНЗ.
 4. Комп’ютерне тестування знань та вмінь
  • Засоби вимірювання та оцінювання якості знань
  • Розроблення тестів та сервісів з тестування
  • Засоби автоматизованого тестування
 5. Комп’ютерні технології в бібліотечній справі