Volume 2, Number 1, 2022

In this Number

(13 papers)
Mykhaylo Klymash, O. V. Hordiichuk-Bublivska, Ihor Tchaikovskyi, O. Kostiv
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2022.01.012
12-18
B. Shubyn, Taras Maksymyuk, O. Yaremko, Fabri L., Mrozek D.
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2022.01.026
26-35
H. Petrovska, I. Yaremchuk, Melnykov S., Volyniuk D., P. Stakhira
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2022.01.102
102-109
A. Druzhinin, Yuriy Khoverko, Natalia Liakh-Kaguy, Ihor Ostrovskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/ictee2022.01.110
110-119