The Influence of Temperature Alteration of Invar Strip Length of Bar in High Precision Levellin

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Meshherskij I. N. Izmenenija dlin invarnyh reek i normal'nyh lineek mezhdu smezhnymi komparirovanijami. Sb. referatov CNIIGAiK, vyp. 4, 1955.
  2. Meshherskij I. N. i Jentin I. I. Oshibki nivelirovanija, vyzvannye primeneniem invarnyh reek. Tr. CNIIGAiK, vyp. 147, 1962.
  3. Ochsenhirt zur Untersuchung von Feinnivellierlatten mit Invarband Vermessungwesen, 1956.
  4. Piskunov M. E. Vlijanija koroblenija reek na rezul'taty nivelirovanija. Izv. vuzov, Geodezija i ajerofotosemka, № 5, 1959.
  5. Piskunov M. E. Oshibki vysokotochnogo nivelirovanija, voznikajushhie iz-za nepravil'noj ustanovki invarnyh reek. Tr. MIIGDiK, vyp. 28, 1957.
  6. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. Tr. CNIIGAiK, vyp. 111, 1956.
  7. Jentin I. I., Meshherskij I. I. Iz opyta nivelirovanija v vysokogornyh rajonah. «Geodezija i kartografija», № 6, 1958.
  8. Jentin I. I., Meshherskij I. N. Opredelenie vertikal'nyh smeshhenij zemnoj kory v doline Surhob. Tr. CNIIGAiK, vyp. 154, 1963.