On M. S. Molodensky' second Approximation for Disturbing Potential

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. M. I. Marych. Ob opredelenii otklonenij otvesa na fizicheskoj poverhnosti Zemli. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 3 Izd-vo L'vov un-ta, 1965.
  2. M. I. Marych. K voprosu privedenija formuly, opredeljajushhej figuru Pemli, k rjadu Tejlora. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp 9 Izd-vo L'vov, un-ta, 1969.
  3. M. S. Molodenskij, V. F. Eremeev, M. I. Jurkina Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. Trudy CNIIGAiK, vyp 131 M., Geodezizdat, 1960.
  4. O. M. Ostach. Ob opredelenii vertikal'nogo gradienta anomalij sily tjazhesti na fizicheskoj poverhnosti Zemli. Trudy CNIIGAiK. vyp. 176, M., Izd-vo «Nedra», 1969.