To the question of running and periodic errors of the eyepiece micrometer screw of the astronomical universal

Authors:
1
Poltava gravimetric observatory of the Institute of Geophysics NAS of Ukraine named after S.I. Subotin; Lviv Polytechnic National University

 

1. Kolupaev A. P., Mayerer V. G., Starostin A. M. Prakticheskoe rukovodstvo po geodezicheskoj astronomii, Tr. CNIIGAnK, vyp. 148, M., 1962.

2. Konin V. V. K voprosu o proishozhdenii periodicheskoj oshibki vinta mikrometra. Izvestija astronomicheskoj observatorii Odessk. un-ta, t. II, vyp. II, Odessa, 1952.

3. Podobed V. V. Ob issledovanii hodovyh oshibok mikrometra. Astron. zhurnal, 28, № 1, 1951.

4. Popov I. A. Bol'shoj poltavskij zenit-teleskop i nabljudenija na nem v 1939—1940 gg., Tr. Poltavskoj gravimetricheskoj observatorii, t. III, Kiev, 1950.