The experience of determining the plane-altitude control points of Yakutia and the results of accuracy analysis

Received: March 17, 1970
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Bojnovskij V. M. Planovo-vysotnaja podgotovka ajerosnimkov v uslovijah gornoj tajgi. «Geodeznja i kartografija», № 10, 1959.
2. Krjuger M. S., Fokin R. G. Razvitie planovo-vysotnogo s#emochnogo obosnovanija. «Geodezija i kartografija», № 6, 1969.
3. Nastavlenie po topograficheskom s#emkam v masshtabah 1 : 10000 i 1 : 25000, chast' 1, «Nedra», 1965.