Joint determination of screws positional micrometer turn value and errors of the astronomical theodolite

Authors:
1
Poltava gravimetric observatory of the Institute of Geophysics NAS of Ukraine named after S.I. Subotin; Lviv Polytechnic National University
  1. Gozhij A. V., Ovchinnikov V. A. Pozicionnoj kontaktnyj mikrometr astronomicheskogo universala. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 9, Izd-vo L'vov, un-ta, L'vov, 1969.
  2. Gozhij A. V. K voprosu o hodovyh i periodicheskih oshibkah vinta okuljarnogo mikrometra astronomicheskogo universala. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. № 2, Izd-vo L'vov, un-ta, L'vov, 1970.
  3. Gozhij A. V. Sravnenie neskol'kih sposobov opredelenija ceny oborota vinta pozicionnogo kontaktnogo mikrometra astronomicheskogo universala. V sb. «Geodezija, kar-tografija i ajerofotos#emka», vyp. 13, Izd-vo L'vov, un-ta, L'vov, 1971.
  4. Kolupaev A. P., Mauerer V. G., Starostin A, M. Prakticheskoe rukovodstvo po geodezicheskoj astronomii. Tr. CNIJGAiK, vyp. 148, M., 1962.
  5. Popov N. A. Bol'shoj poltavskij zenit-teleskop i nabljudenija na nem v 1939— 1940 gg. Tr. Poltavskoj gravimetricheskoj observatorii, t. III, Kiev, 1950.
  6. Yumi S. Micrometer Value of the International Zenith Telescope of Mizusawa. «Publ. of the Intern. Latitude Observ. of Mizusawa», 2, № 3, 1957.