On the representation of rivers on topographic maps

Authors:
1
Nizhny Novgorod State University of Architecture, Building and Civil Engineering (NNSUABCE or NNGASU); Technical University of Moldova
  1. Velikanov M. A. Dinamika ruslovyh potokov. Gidrometeoizdat, L., 1955.
  2. Gienko A. Ja., Plastinin L. A. Nekotorye voprosy deshifrirovanija rek gornogo Zabajkal'ja. «Geodezija i kartografija», № 12, 1969.
  3. Mozzhuhin O. A. K raschetu srezochnyh urovnej dlja izobrazhenija gidrografii na topograficheskih kartah. Izv. vuzov, Geodezija i ajerofotosemka, vyp. 4, 1969.
  4. Nastavlenie po topograficheskim semkam v masshtabah 1 : 10 000 i 1 : 25 000, ch. 1. «Nedra», M., 1964.
  5. Popov I. V. Deformacii rechnyh rusel i gidrotehnicheskoe stroitel'stvo. Gidrometeoizdat, L., 1969.
  6. Popov I. V. Zhizn' rechnogo rusla. Gidrometeoizdat, L., 1955.
  7. Podobedov N. S. Polevaja kartografija. «Nedra», M., 1970.