Conical projections of one new class

Received: December 10, 1971
1
Belarusian State Agricultural Academy

1. Ginzburg G. A., Salmanova T. D. ‚Atlas dlja vyboa kartograficheskih proekcij. - Tr. CNIIGAiK, vyp. 110, M., 1957.
2. Graur A. V. Matematicheskaja kartografija. L., Uchpedgiz, 1938.
3. Meshherjakov G. A. Teoreticheskie osnovy matematicheskoj kartografii. M.,. «Nedra», 1968.
4. Solov'ev M. D. Matematicheskaja kartografija. M., «Nedra», 1969.
5. Juzefovich Ju. M. O nekotoryh novyh proekcijah, blizkih k jekvivalentnym. - B sb. nauchn. trudov BCXA «Zemleustrojstvo, planirovka sel'skih naselennyh punktov i geodezija», 86. Gorki, 1971.
6. Juzefovich Ju. M. Rasprostranenie teoremy Chebysheva-Grave na odin novyj klass kartograficheskih proekcij. - Izv. vuzov, «Geodezija i ajerofotos#emka», vyp. 3. M., 1971.
7. Juzefovich Ju. M. O vychislenii odnogo integrala pri issledovanii kartograficheskih proekcij. - B C6. nauchn. trudov BCXA «Zemleustrojstvo, planirovka sel'skih naselennyh punktov i geodezija», t. 86. Gorki, 1971.
8. Juzefovich Ju. M. Primenenie rjada so srednim argumentom v chislennom integrirovanii. - B C6. nauchn. trudov BCXA «Zemleustrojstvo, planirovka sel'skih naselennyh punktov i geodezija», t. 55. Gorki, 1968.