On the breakdowns of ground slopes

Authors:
1
Poltava Engineering and Construction Institute; Lviv polytechnic National University
  1. Viduev N. G. [i dr.]. Geodezicheskie razbivochnye raboty. Kiev, Gostehizdat, USSR, 1952.
  2. Glotov G. F. Geodezija v stroitel'stve. M., Geodezizdat, 1958.
  3. Glotov G. F. Geodezija v stroitel'no-montazhnom proizvodstve. M., Strojizdat, 1967.
  4. Levchuk G. P. Kurs inzhenernoj geodezii. M., «Nedra», 1970.
  5. Spravochnik geodezista. M., «Nedra», 1966.
  6. Shilov P. I. Geodezija. M., Gosgeoltehizdat, 1963.
  7. Shilov P. I., Fedorov V. I. Inzhenernaja geodezija i ajerogeodezija. M., «Nedra», 1971.