The actual crustal movements in the region of Baku and its vicinity

1
-
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Bolshakov I.N. Nivelirovaniye vysokoy tochnosti 1928 g. na Apsheronskom poluostrove. — «Geodezist». 1930. № 6.
  2. Izotop A.A. Nekotoryye vyvody iz povtornykh nivelirovok po zapadnomu poberezhyu Kaspiyskogo morya. — Sbornik nauchno-tekhnicheskikh i proizvodstvennykh statey. GUGK. vyp. 27. M„ 1949.
  3. Liliyenberg D.A.. Meshcherskiy I.N. Sovremennyye tektonicheskiye dvizheniya Apsheronskogo poluostrova. — «Sovremennyye dvizheniya zemnoy kory». 1968.№4.
  4. Rikhter V.G. Sovremennyye vertikalnyye dvizheniya zemnoy kory po unasle dovannym razlomam. — «Sovremennyye dvizheniya zemnoy kory». 1963. № 1.
  5. Sinyagina M.I.. Orlenko L.P. Sovremennyye vertikalnyye dvizheniya poberezhia Kaspiyskogo morya. — «Geodeziya i kartografiya». 1959. № 8
  6. Foteyeva N.I. K voprosu o noveyshikh tektonicheskikh dvizheniyakh v svyazi s dannymi povtornykh nivelirovok na zapadnom poberezhye Kaspiya. — «Tr. AN SSSR». 1955. t. 65.