Investigation of analytical method of solution of the relative orientation problem

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Antipov I.T. Ob uchete vesov izmereniy pri reshenii zadachi vzaimnogo oriyentirovaniya. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1970. vyp. 11.
  2. Dorozhinskiy A.L. Usovershenstvovaniye algoritma otbrakovki tochek pri reshenii zadachi vzaimnogo oriyentirovaniya na ETsVM. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1972. vyp. 14.
  3. Dubinovskiy V.B. Opredeleniye elementov vzaimnogo oriyentirovaniya aerosnimkov s primeneniyem elektronnoy vychislitelnoy mashiny. — «Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka». 1963. № 5.
  4. Lobanov A.I. [i dr.]. Fototrnangulyatsiya s primeneniyem elektronnoy tsifrovoy vychislitelnoy mashiny. M. «Nedra». 1967.
  5. Lysenko F. F.. Finko V. V. Fototriangulyatsiya s uchetom vesov izmerennykh koordinat. — «Geodeziya i kartografiya». 1968. № 11.