Method of air temperature determination at various altitudes in the boundary layer of the atmosphere

1
Lviv Politecnic National University
  1. Vorontsov P.A. Aerologicheskiye issledovaniya pogranichnogo sloya atmosfery. L.. Gidrometeonzdat. 1960.
  2. Khizhak L.S.. Fedorishchev A. E. Issledovaniye temperaturnogo polya s tselyu ucheta refraktsionnykh iskazhenii v pogranichnom sloye atmosfery. Statia v dannom sbornike.