The optimum program of the observations on the station in the high-precise levelling

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Kmetko I. N. Issledovaniye vertikalnykh peremeshcheniy nivelirnykh kostyley i bashmakov. — V kn.: 50 let Leninskogo dekreta ob uchrezhdenii VGU. Trudy konferentsii. Izd-vo Lvovskogo un-ta. 1970.
  2. Patova 3. F. Nekotoryye usovershenstvovaniya v metodike vysokotochnogo nivelirovaniya. — «Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka». 1971. vyp. 13. 
  3. Entin I. I. Vysokotochnoye nivelirovaniye. Trudy TsNIIGAiK. 1956. vyp. 111.