Calculation of astronomical refraction and its anomalies on computer «M-222»

1
Department of Higher geodesy and astronomy of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Vasilenko N.A. Opredeleniye astronomicheskoy refraktsii v razlichnyye periody goda. — «Astronomiya i astrofizika». 1972. vyp. 17.
  2. Kolchinskiy I.G. Refraktsiya sveta v zemnoy atmosfere. Kiyev. «Naukova dumka». 1967.
  3. Kirichuk V.V. Ob anomaliyakh astronomicheskoy refraktsii vblizi gorizonta. — «Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka». vyp. 3. M.. 1971.
  4. Tablitsy refraktsii Pulkovskoy observatorii. Izdaniye 4-e. M.—L. AN SSSR GAO. 1956.
  5. Tel'nyuk-AdamchuK V.V.. Gregule o.ya. Calculation of refraction on the elektronno-obchislyuval'niy machine of «Razdan-2». it is «Announcer of the Kievan university. Cepii of astronomy». 1S67. № 9.
  6. Garfinkel. Astronomical refraction in a polytropic atmosphere. — A.J. vol. 72, 1967.
  7. Hikuti Naokiti. Vertical distribution of the atmospheric density and astronomical refraction. — «Proc. Intern. hat. Obser.» Mizusawa, 10, 1970.
  8. Teleki G. Local variations of astronomical refraction. Studii şi cercetarf astron. — Akad. RSR, 14, 1, 1969.
  9. Teleki G. Astronornska refrakcja i njeni probierni. Pubbls. Observ. astron. Beograd, 16, 1970.