The research of lateral refraction in the experimental urban triangulation network

1
Lviv Polytechnic National University
  1. Khizhak L.S. K voprosu vliyaniya refraktsii v gorodskoy triangulyatsii.— «Nauch. zap. Lvovskogo politekhi. in-ta. Seriya geodezicheskaya». 1961. № 6.
  2. Yakovlev N.V. Ob uchete klimatologicheskikh osobennostey goroda pri uglovykh izmereniyakh v gorodskoy triangulyatsii I klassa. — «Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka». 1960. № 6.
  3. Yakovlev N.V. O vygodneyshem vremeni nablyudeniya gorodskoy triangulyatsii. — «Izv. vuzov. Geodeziya i aerofotosyemka». 1962. № 2.