Accuracy estimation of air temperature determination indirectly for refractive distortions adjustment

1
Lviv Politecnic National University

On the basis of experimental studies of the air temperature values from aerological determinations and according to special nomograms proposed by the author, the evanescence semantics and the mean square error of determining the temperature by an indirect method in a 500-meter layer of the atmosphere.

1.    Devjatova V. A. Mnkroajerologicheskie issledovanija nizhnego ki¬lometrovogo sloja atmosfery. L., Gidrometeonzdat, 1957.
2.    Matveev A. T. Osnovy obshhij meteorologii. Fizika atmosfery. L„ Gilrometeoizdat, 1965.
3.    Ostrovskij A. L., Plahotnyj S. I. Issledovanie vlijanija atmosfery na rezul'taty svetolalyjumernyh izmerenij vo vsholmlennom rajone. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1968, vyp. 7.
4.    Ostrovskij A. L. Issledovanie vlijanija atmosfery na tochnost' radiola l'nomernyh izmerenij vo vsholmlennoj mestnosti. — «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», 1969, vyp. 10.
5.    «Tr. GGO», Sh53, vyp. 39/101.
6.    «Tr GGO». 1961, vyp. 107.
7.    «Tr. GGO», 1962, vyp. 135.
8.    «Tr. GGO», 1964, vyp. 150.
9.    «Tr. GGO», 1971, vyp. 275.
10.    «Tr. GGO», 1972, vyp. 296.
11.    «Tr. GGO i Ukr.NIGMJ», 1963, vyp. 144/40.
12.    Fedorishhsv A. E. Tezisy dokladov Vsesojuznogo soveshhanija po refrakcii. L'vov, 1974.