On the influence of errors on the results of high-precision leveling

1
National Forestry University of Ukraine
2
Lviv Politecnic National University

1. Vallner A. A., Zhelnin G. A. O dostovernosti vyvodov skorostej sovremennyh dvizhenij zemnoj kory. — V kn.: Sovremennoe dvizhenie zemnoj kory na geodezicheskih poligonah. Alma-Ata, 1973. 
2. Sovremennye vertikal'nye dvizhenija zemnoj kory. — Tr. CNIIGAiK, 1958, vyp. 123.