The influence of the length of the sighting beam on the results of high-precision leveling

1
National Forestry University of Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University

1. Bol'shakov V. D., Levchuk G. T. Spravochnik geodezista. — M. : Nedra, 1975. 
2. Viduev N. G. Spravochnik po inzhenernoj geodezii. — Kiev : Vishha shkola, 1978. 
3. Kolesnik A. N., Bondar' A. L. Ob uchete temperaturnogo izmenenija dlin invarnyh reek pri vysokotochnom nivelirovanii. — Geodezija i kartografija, 1976, № 7. 
4. Piskunov M. E. O razrabotke metodiki nabljudenij za osadkami sooruzhenij geodezicheskimi metodami. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotosjemka, 1974, vyp. 1.
5. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. — Tr. CNIIGAiK, 1956, vyp. 3.
6. Kalinowska V. Nektore rgoblemy komparacji i badania precyzyjnych lat niewelacyjnych. — Geodezja i kartografia, 1978, № 3.