On the determination of the outer gravitational potential of the Earth

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo nolja i figury Zemli. — Tr. CNIIGAiK, 1960. vyp. 131
  2. Marych M.I. O reshenii zadachi Molodenskogo s pomoshh'ju rjada Tejlora. Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 17.
  3. Marych M. I. Vychislenie potenciala topograficheskih mass v priblizhenijah Molodenskogo. – Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka. 1979, vyp. 6.
  4. Brovar V. V. O reshenii kraevoj zadachi Molodenskogo. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1963, v'sh. 4