One of the method's of the projection of the trilateration nets with the IBM help

Authors:
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
  1. Burmistrov G.A. Osnovy sposoba naimen'shih kvadratov. — M.: Gosgeoltehizdat, 1963.
  2. Zdanovich V. G., Belolikov A. Ja, Gusev N. A., Zvonarev K. A. Vysshaja geodezija. — M.: Nedra, 1970.
  3. Mashimov M. M. Uravnivanie geodezicheskih setej. M.: Nedra, 1979.
  4. Tamutis Z. P. Optimal'nye metody proektirovanija geodezicheskih setej. — M.: Nedra, 1979.