The table for the field calculation of the Polar's azimuth

Authors:
1
Lviv Politecnic National University
  1. Angelov S. A. Vychislenie astronomicheskogo azimuta. – Sb. nauchno-tehnicheskih i proizvodstvennyh statej, 1950, vyp. 29.
  2. Butkevich A. V. O nekotoryh uproshhenijah obrabotki azimutal'nyh opredelenij. — Tr. NIIGAik, 1950, t. 3, vyp. 1.
  3. Butkevich A. V. Issledovanija po resheniju vychislitel'nyh zadach sferoidicheskoj geodezii. — M : Nedra, 1964.
  4. Kolupaev A. P. i dr. Prakticheskoe rukovodstvo po geodezicheskoj astronomii. — Tr CNIIGAiK, 1962, vyp. 148
  5. Kuz'min M. I., Tishkin I. I. Vychislenie azimuta Poljarnoj s primeneniem special'nyh tablic. — Geodezija i kartografija, 1978, № 1.