Application of a single adjustment algorithm to leveling processing

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Monin I. I. Edinyj algoritm sostavlenija uslovnyh uravnenij v geodezicheskih setjah. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1982, vyp. 35.
  2. Linnik Ju. V. Metod naimen'shih kvadratov i osnovy teorii obrabotki nabljudenij. — M. Gosizdatu 1958.