On the determination of the Earth's mass and potential

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Zhongolovich I. D. Vneshnee gravitacionnoe pole i fundamental'nye postojannye, svjazannye s nim. — Tr. In-ta teor. astron. AN SSSR, 1952, vyp. 3.
  2. Mashimov M. M. Uravnivanie geodezicheskih setej. — M Nedra, 1979.
  3. Monin I. F. K opredeleniju massy Zemli. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1976, vyp. 24.
  4. Monin I. F. Pro vyznachennya hravitatsiynoho potentsialu Zemli na heoyidi. — DAN URSR. Ser. B, 1967, № 8.
  5. Monin I. F. Pro mozhlyvist' vyznachennya hravitatsiynoho potentsialu Zemli na heoyidi Z hravimetrychnykh vymiriv. — DAN URSR, Ser. B, 1971, № 7.
  6. Monin I. F. Pro vybir hravitatsiynoho potentsialu na elipsoyidi v teoriyi fihury Zemli. — DAN URSR. Ser. B, 1971, № 8.
  7. Pellinen L. P. Vysshaja geodezija. - M.: Nedra, 1978.
  8. Jurkina M. I. Potencial v nachale scheta vysot i kontrol' geometricheskogo nivelirovanija. — Geodezija i kartografija, 1981, № 10.