The Investigation of Stability of geodesic crutch by short directional ray

1
National Forestry University of Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Instrukcija po nivelirovaniju I, II, III i IV klassov. — M.: Nedra, 1974.
  2. Pandul I.S., Kmetko I. N. Rezul'taty issledovanij ustojchivosti nivelirnyh shtativov i perehodnyh tochek v uslovijah Krajnego Severa. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 17
  3. Pavliv P. V Problemy vysokotochnogo nivelirovanija. — L'vov: Visha shkola, 1980.
  4. Pavliv P. V., Pnevskij P. I. Vlijanie dliny vizirnogo lucha na rezul'taty vysokotochnogo nivelirovanija. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1980, vyp. 32.
  5. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. - Tr. CNIIGAiK, 1956, vyp. 111.