Nomogramm for the determination of the radiowaves refractive index

1
Lviv Polytechnic National University
2
National Technical University of Chernihiv; Lviv Polytechnic National University
  1. Kravcov N. I. Ob izmenenii pokazatelja prelomlenija pri radiogeodezicheskih izmerenijah v zimnij period. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1970, vyp. 12.
  2. Fedorishev A. E., Vishhenko V. I. Nomogramma dlja opredelenija indeksa pokazatelja prelomlenija JeVM opticheskogo diapazona. Depon. v VINITI 12. 03. 81, № 1141.
  3. Jakovlev V. A. Nomogramma dlja opredelenija indeksa pokazatelja prelomlenija vozduha na razlichnyh vysotah v gornoj mestnosti. — IV Vsesojuznyj simpozium po rasprostraneniju lazernogo izluchenija v atmosfere. Tezisy dokl. Tomsk, І977.