Dependence of the fluctuation amplitude of the image from the sight-tine

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Tatarskij V. I. Rasprostranenie voln v turbulentnoj atmosfere. — M.: Nauka, 1967.
  2. Dzhuman B. M. Reducirovanie zenitnyh rasstojanij na periody spokojnyh izobrazhenij. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1978, vyp. 27.
  3. Gurvich A. S. Lazernye izluchenija v turbulentnoj atmosfere. — M.: Nauka, 1978.