The joint determination of vertical gradient of temperature and of radiation balance in three—metre circumground layer of atmosphere

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Department of Geodesy, Institute of Geodesy,Lviv Polytechnic National University
  1. Instrukcija po nivelirovaniju I, II, Ill, IV klassov. — M.; Nedra, 1974.
  2. Ostrovskij A. L., Kmetko I. N., Litinskij V. O. Issledovanie nivelirnoj refrakcii v hodah s zatjazhnym uklonom. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1982, vyp. 35.
  3. Ostrovskij A. L., Sidorik R. S. Opredelenie promezhutkov vremeni sutok s minimal'nym dejstviem zemnoj refrakcii po radiacionnomu balansu. — Inzhenernaja geodezija, 1966, vyp. 3.