Efficiency of the equalising of the correlated measurements

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
 1. Bol'shakov V. D., Markuze Ju. I. Gorodskaja poligonometrija. — M.: Nedra, 1979.
 2. Gordeev Ju. A. Obobshhenie priemov ocenki tochnosti polozhenija punktov planovyh opornyh geodezicheskih setej. — L.: Morskoj transport, 1959.
 3. Gordeev Ju. A. O primenenii principa naimen'shih kvadratov pri uravnivanii zavisimyh rezul'tatov izmerenij. — Izv. vuzov. Ser. Geodezija i ajerofotos#emka, 1960, vyp. 2.
 4. Zimovnov V. N. Voprosy ocenki tochnosti rezul'tatov izmerenij. — M.: Geodezizdat, 1951.
 5. Kemnic Ju. V. Matematicheskaja obrabotka zavisimyh rezul'tatov izmerenij. — M.: Nedra, 1970.
 6. Linnik Ju. V. Metod naimen'shih kvadratov i osnovy teorii obrabotki izmerenij. -— M.: Gos. izd. fiz.-mat. literatury, 1958.
 7. Markuze Ju. I. Algoritm uravnivanija kombinirovannyh geodezicheskih setej. — M.: Nedra, 1972.
 8. Markuze Ju. I. Uravnivanie i ocenka tochnosti planovyh geodezicheskih setej. — M.: Nedra, 1982.
 9. Mashimov M. M. Uravnivanie geodezicheskih setej. — M.: Nedra, 1979.
 10. Romanovskij V. I. Osnovnye zadachi teorii oshibok. — M.; L.: Gostehizdat, 1947.
 11. Aitken А. С. On least squares and linear combinations of observations. Proc. — Roy. Soc. of Edinbourgh, 1935, v. 55.
 12. Lehman G. Die Ausgleichung von Beobachtungsgroben zwischen denen Abhängigkeiten bestehen. — Z. f. Verm., 1954, № 2.
 13. Tienstra I. M. An extension of the technique of method of least squares to correlated observations. — Bulletin Geodesique, 1947.
 14. Wolf H. Zur Ausgleichung von vermittelnden Beobachtungen zwischen denen Abhängig keiten bestehen. — Z. f. Verm., 1955, № 12.