The investigation of screw spikes' stability

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Instrukcija po nivelirovaniju I, II, III i IV klassov. — M.: Nedra, 1974.
  2. Pavliv P. V., Pnevskij P. I. Issledovanie ustojchivosti kostylej korotkim vizirnym luchom. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1983, vyp. 37.
  3. Stroitel'nye normy i pravila. - M. : Strojizdat, 1975, ch. 2, gl. 15.
  4. Cytoeich N. A. Mehanika gruntov. — M.: Vysshaja shkola, 1979.
  5. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. — Tr. CNIIGAiK, 1956. vyp. 111.